Informacje ogólne

Właścicielem strony jest  Medical Pro Events Plus Sp.z o.o. , ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa

Niniejsza strona internetowa gromadzi dane użytkowników odwiedzających i przeglądających stronę, takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail; ponieważ  wymaga  ona logowania  w celu korzystania z pełnego zakresu udostępnianych usług.  Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach tej procedury pozostaje w zgodzie z zasadą minimalizacji danych osobowych oraz zasadą ochrony prywatności uregulowanych przez RODO.  

Dane osobowe nie są przetwarzane jedynie w wersji demonstracyjnej bowiem korzystanie z niej nie wymaga logowania.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. 

Zgoda wyrażona jest w osobnym oświadczeniu składanym na cele realizacji szkolenia w trakcie zamówienia ( formularz elektroniczny zamówienia i papierowy formularz). 

Zgoda składana jest dobrowolnie i swobodnie.

Zgoda może być w każdym czasie zmieniona, ograniczona lub wycofana.

Użytkownikom serwisu administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, sporządzania na żądanie ich kopii aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W tym celu należy kontaktować się  w następujący sposobów: prześlij email na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@mpekonferencje.pl

Zgoda pozyskiwana jest w celu stworzenia konta dla Użytkownika Serwisu i pełnego korzystania z usług udostępnianych w jego ramach. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Dane osobowe są wykorzystywane w procedurze profilowania.

 

Oświadczenia zawierające zgodę są przechowywane przez Medical Pro Events Plus Sp.z o.o., ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa  przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest korzystanie z oferty przedsiębiorstwa.

Użytkownikowi przysługuje prawo do skierowania skargi na nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zasada prywatności, a złożenie zamówienia na szkolenie

Administrator Ochrony Danych Medical Pro Events Plus Sp.z o.o., ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa gromadzi dane osób, które składają zamówienia na szkolenia.

W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: 1. W drodze swobodnego, odrębnego oświadczenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  w zakresie Medical Pro Events Plus Sp.z o.o. ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa i prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z art.5, art. 6 i art. 7 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Zamawiającym udostępniającym dane w trakcie zamówienia szkolenia, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, pozyskiwania ich kopii, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.  Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu przy jednoczesnym uwzględnieniu okresów wynikających z przepisów szczególnych, tj. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Podatku od towarów i usług, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 2. Zamawiający w drodze osobnego, swobodnego oświadczenia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Medical Pro Events Sp.z o.o., ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 )" oraz art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm. t.j.).

 

 3. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany, ograniczenia i odwołania powyższej zgody. W tym celu administrator udostępnia adres e-mail: iod@mpekonferencje.pl

 4. Oświadczenia w zakresie zgody są przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu. WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły wyraźną, swobodną zgodę na każdy z ww. celów.

Odsyłacze do innych stron.

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania cookies na stronach, do których prowadzą odsyłacze z naszego serwisu.

Zmiany w polityce prywatności.

Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności, uwzględniając zmiany techniczne na stronie oraz zmiany przepisów prawa odnoszących się do serwisów internetowych.

Kontakt

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania

prosimy kierować na adres email Inspektora Ochrony Danych, tj. iod@mpekonferencje.pl

 

Kontakt

MEDICAL PRO EVENTS Plus Sp.z o.o. ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa


office@mpekonferencje.pl

Formularz kontaktowy