MEDICAL PRO EVENTS PLUS Sp.z o.o.

ul.  Czackiego 3/5 lok. 132

00-043 Warszawa

NIP: 524 29353 00

Tel. 22 403 07 10

Email: office@mpekonferencje.pl

 

Administratorem Danych Osobowych jest Medical Pro Events Plus Sp.z o.o., ul. Czackiego 3/5 lok.132, 00-043 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 524 293 53 00 .

Przetwarzamy  Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie  danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Inspektor Danych Osobowych

Aldona Dżaman

email: ido@mpekonferencje.pl

foto1

Kontakt

MEDICAL PRO EVENTS Plus Sp.z o.o. ul. Czackiego 3/5 lok. 132 00-043 Warszawa


office@mpekonferencje.pl

Formularz kontaktowy