Zarządzanie zespołem projektowym w firmie farmaceutycznej


27 lutego 2020 | Warszawa

Dynamiczny rozwój technologii, rosnące wymagania klienta, zapotrzebowanie na innowacje oraz konkurencja, wpływają na złożoność i ryzykowność przedsięwzięć wymuszając na organizacjach większej elastyczności i efektywności działania. Dziś liczy się jak szybko tworzymy nowe możliwości, kreujemy nowe pomysły oraz jak szybko dostarczamy nową wartość dla klienta. Era wiedzy, która na początku lat dziewięćdziesiątych 20. wieku nastąpiła po epoce industrialnej, powoli ustępuje erze interakcji i kreatywności - społeczeństwa sieciowego. Twórczy proces pracy, w którym uczestniczy pracownik-kreator, wymaga autonomii i swobody działania i wymusza na organizacjach nowy sposób myślenia, w tym nowe podejście do zarządzania zespołem.

 Cele warsztatu

  • zapoznanie się z modelami i etapami budowania zespołu projektowego,
  • poznanie procesu oraz narzędzi i technik budowania i zarządzania zespołem sukcesu,
  • poznanie praktyk identyfikowania i rozwijania zdolności i zachowań przywódczych u siebie i innych.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

  • tworzyć warunki sprzyjające pracy zespołowej,
  • budować i rozwijać zespoły projektowe które dostarczają zaplanowane rezultaty, demonstrować zdolność do rozwoju samoświadomości oraz odkrywania potencjału przywódczego u siebie i innych.
     

Metody szkoleniowe:

  • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie - refleksja - teoria - planowanie).
  • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: symulacja, prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidulane i w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.
Aby uzyskać pełną treść oferty musisz się zalogować

foto1

Kontakt

MEDICAL PRO EVENTS Sp.z o.o. ul. Staniewicka 14 lok. 315 03-310 Warszawa


22 403 07 10

office@mpekonferencje.pl

Formularz kontaktowy