Osoba wykwalifikowana (QP) - wybrane zagadnienia praktyczne w świetle nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne


5 grudnia 2018 roku | Warszawa

Główne tematy spotkania:

1. Osoba Wykwalifikowana – na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów wprowadzonych ustawa z dn. 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
2. Osoba Wykwalifikowana – kierunek zmian w ustawie
3. „Nowe” wymagania stawiane Osobie Wykwalifikowanej
4. Nowy katalog zadań Osoby Wykwalifikowanej
5. Przepisy przejściowe

Aby uzyskać pełną treść oferty musisz się zalogować

foto1

Kontakt

MEDICAL PRO EVENTS Sp.z o.o. ul. Kondratowicza 18 lok. 46 03-285 Warszawa


22 403 07 10

office@mpekonferencje.pl

Formularz kontaktowy